DT Bech-Maacher a.s.b.l. 

Membre affilié à la FLTT depuis 1964

Wëllkomm

Ping-Pongs-Léid
 

 

Sablerie Hein
Generalversammlung - 16.05.2010


Gegrënnt:                                              Abrëll 1964
Fusioun mam DT Wellenstein:                18.06.2004


National-Division Hären:                        1982/83
Hallef-Finalist "Coupe de Luxembourg":  1979/80
Gewënner vun der "Coupe FLTT":         1996/97
Hallef-Finalist "Coupe Frantz Think":      2012/13
National-Division Damen:                       1999 bis 2005 an 2007 bis 2008 an 2008/09 Opstig
Hallef-Finalist "Coupe des Dames":        1997/98 / 1999/00 / 2000/01 / 2001/02 / 2003/04 / 2005/06

 Adress:
    Linster Jean-Marie                
    2, rue du château
    L-5516 Remich
    Tel.: 23 69 80 17
    Fax: 23 69 98 86

    jemalin@vo.lu

Spillsall:      Hall Sportif (école primaire)
                    Schoulstrooss    Elvange / Mondorf
                    Telefon: 23 66 45 37

rechange:   Sportshaal Primärschoul
                    37, rue des Caves   Bech-Kleinmacher
                    Telefon: 23 69 81 67